Zavarivanje

Profesionalno zavarivanje aluminijuma, mesinga, inoxa, bakra i svih vrsta čelika.

zavarivanje

Metode

Zavarivanje MIG postupkom

( Metal Inert Gas), MIG postupak zavarivanja ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina ( Gas Metal Arc Welding – GMAW) je vrsta elektrolučnog zavarivanja. To je poluautomatski ili automatski postupak zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova (obično argon).

Zavarivanje REL postupkom

Ručno elektrolučno zavarivanje (REL), je zavarivanje obloženom elektrodom.
Ručno elektrolučno zavarivanje kao postupak ima široke mogućnosti primjene: kod proizvodnih zavarivanja, navarivanja i reparaturnog (popravak) zavarivanja većine metalnih materijala.

Zavarivanje TIG postupkom

TIG postupak zavarivanja ili elektrolučno zavarivanje netaljivom elektrodom u zaštiti inertnog plina ( Gas Tungsten Arc Welding – GTAW) je ručni postupak zavarivanja u neutralnom zaštitnom plinu ili neutralnoj smjesi plinova, koji koristi netaljivu volframovu elektrodu i posebno dodatni materijal. Prednosti zavarivanja TIG postupkom su: Kvaliteta zavarenog spoja je vrlo visoka (kako u pogledu broja grešaka u zavarenom spoju, tako i sa stajališta estetskog izgleda i mehaničkih svojstava vara), pogodan je za reparaturna (popravak) zavarivanja, ima mogućnost zavarivanja u svim položajima zavarivanja, nema rasprskavanja kapljica.

Materijali

Zavarivanje aluminijuma

Može se vršiti takodje MIG/MAG postupkom, REL i TIG postupkom zavarivanja. Najčešće se koristi TIG postupak jer tada dobijamo kvalitetan zavareni spoj i estetski prihvatljiv u odnosu na spomenute postupke. Takođe zavarivanje aluminijuma zahtjeva kvalitetnu opremu za zavarivanje, kao i iskusnog zavarivača.

Zavarivanje željeza

Može vršiti sa MIG/MAG postupkom, REL postupkom kao i sa TIG postupkom zavarivanja u zavisnosti od tehničkih zahtjeva.

Zavarivanje inoxa

Najčešće se upotrebljava TIG postupak zavarivanja u zaštiti inertnog plina. Ovaj postupak zavarivanja inoxa se koristi radi kvalitete zavarenog spoja, estetskog izgleda vara i umanjenog broja grešaka u zavarenom spoju.

Zavarivanje gusa

Vrši se REL postupkom zavarivanja uz primjenu odgovarajuće elektrode za gus. Zavarivanje gusa je složen proces gdje se trebaju ispuniti svi zahtjevi da ne bi došlo do grešaka i pukotina u zavarenom spoju.

Mali dom, ili velika kompanija, kontaktirajte nas.

 

Mi smo uvijek dostupni za naše klijente bez obzira da li se radi o konsultacijama ili posebnim zahtjevima, naše dugogodišnje iskustvo je garant uspjeha. Kontaktirajte nas putem email-a, društvenih mreža ili nas pozovite.

kontakt

Adresa

Sarajevskih gazija 60. 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

kontakt telefonI

Pratite nas na društvenim mrežama